Krtkovanie – mechanické a vysokotlakové čistenie odpadov a kanalizácií


Poskytované služby – čistenie odpadov


Poskytované služby – čistenie odpadov:

Nami poskytované služby – čistenie odpadov zahŕňajú tieto služby:

Vysokotlakové čistenie odpadov – rýchly a efektívny spôsob čistenia

Kanalizácia je nevyhnutnou súčasťou každého domu, bytu či podniku, no jej údržba nie je vôbec jednoduchá. Nečistoty sa často hromadia v kanalizačných potrubiach a môžu spôsobovať ich zápchy a narušiť tak normálny prietok odpadových vôd. Našťastie existuje riešenie v podobe vysokotlakového čistenia kanalizácie.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie je proces čistenia kanalizačných potrubí, ktorý používa vysokotlakovú vodu na odstránenie rôznych nečistôt, ako sú napríklad tuky, odpadky, minerálne usadeniny, piesok a iné nečistoty, ktoré sa hromadia v potrubiach a zabraňujú normálnemu prietoku odpadových vôd.

Postup vysokotlakového čistenia odpadov a kanalizácie:

  1. Preskúmanie kanalizačného potrubia: pred začatím čistenia sa musí kanalizačné potrubie dôkladne preskúmať a vyhodnotiť, aké nečistoty sa v ňom hromadia a aké vážne sú problémy s prietokom odpadových vôd.
  2. Príprava vysokotlakového stroja: Potom sa vysokotlakový stroj pripraví na prácu a napojí sa na zdroj vody.
  3. Vysokotlakové čistenie: Vysokotlaková tryska sa vloží do potrubia a následne sa do potrubia vstrekuje vstrekuje voda pod vysokým tlakom, ktorý umožňuje uvolnenie a odstránenie nečistôt. Na koniec hadice sa dávajú rôzne trysky, ktoré umožňujú čistiť a otryskať vnútorný povrch kanalizačného potrubia. Vysokotlakový stroj dokáže vodu tlačiť do hadice pod vysokým tlakom, čím sa umožňuje účinné čistenie a otryskanie kanalizácie.
  4. Kontrola a vyhodnotenie: Po ukončení procesu sa opäť preskúma potrubie a vyhodnotí sa úspešnosť čistenia.

Vysokotlakové čistenie kanalizácie má niekoľko výhod oproti tradičným metódam čistenia, ako sú chemické čističe alebo manuálne čistenie pomocou hadíc a pružín. Vysokotlakové čistenie je rýchlejšie, účinnejšie a menej náročné na pracovnú silu. Okrem toho, vysokotlakové čistenie používa iba vodu. To znamená, že je šetrné k životnému prostrediu a nezanecháva žiadne škodlivé chemické zvyšky.


Elektromechanické čistenie odpadov – krtkovanie

K čisteniu kanalizácie slúži aj mechanická metóda, ktorá spočíva v rozbití usadenín a zablokovania vodného toku v rúrach pomocou vymeniteľných nadstavcov na konci pružiny poháňanej elektromotorom. Oceľová pružina sa vloží do kanalizácie a jej pružnosť a ohybnosť umožňuje prechádzať cez akékoľvek ohyby a tvary potrubia. Tento proces dokáže odstrániť tukové nánosy, pozostatky potravín, zbytky stavebných sutí, ale aj korene stromov či kríkov prerazených do kanalizácie. Elektromechanické čistenie kanalizácie efektívne odstraňuje rôznych cudzie materiály ako sú špongie, hubky, handry alebo hygienické vlhčené obrúsky. Navyše, tento spôsob čistenia zvládne aj extrémne podmienky, čím zabezpečí opäť správny a priechodný tok odpadov.

Postup elektromechanického čistenia odpadov – krtkovania

Postup elektromechanického krtkovania potrubí začína prípravou krtkovacieho stroja a príslušného nástroja pre konkrétnu situáciu. Potom sa krtkovací stroj a krtkovací nástroj vloží do odpadového potrubia a rotujúci nástroj sa začne pohybovať po vnútri potrubia.

Nástroj má zvyčajne rotujúce nadstavce alebo drviace nože. Tieto pomocou elektromotora, prevodovky a ohybnej pružiny vytvárajú rotujúce pohyby a narúšajú usadené materiály v potrubí. Krtkovací nástroj môže mať rôzne typy nožov a nadstavcov, ktoré sú prispôsobené pre rôzne typy upchatia a materiálov v potrubí.

Počas procesu krtkovania sa odpadové materiály a prekážky rozdrvujú a rozbité kusy sa pohybujú spolu s tekutými odpadmi a sú následne odstránené z potrubia. Počas krtkovania sa tiež môže používať voda alebo iné čistiace prostriedky, aby sa uľahčilo odstraňovanie odpadových materiálov a udržalo potrubie čisté.


Video monitoring potrubia – poskytovaná služba pri čistení odpadov

Monitoring potrubia je technický úkon, ktorý sa používa na vizuálnu kontrolu stavu a kontrolu kvality potrubia. Tento proces využíva kamerové systémy, ktoré sa vkladajú do potrubia a umožňujú vizuálnu kontrolu vnútorného priestoru potrubia. Týmto spôsobom môžeme identifikovať príčiny upchatia alebo poškodenia kanalizácie v určitej dĺžke a v určitom mieste. Videosystém umožňuje zaznamenať videozáznam a fotky, ktoré je možné uložiť na USB kľúč. Na základe záznamu sa potom rozhodne, ako ďalej postupovať s čistením alebo opravou potrubia.

Postup video monitoringu potrubia

Video monitoring potrubia sa začína výberom vhodnej kamery pre danú potrubnú sieť a pripravením kamery pre použitie. Kamery môžu byť flexibilné alebo pevné a môžu byť vybavené rôznymi typmi svetiel a senzorov.

Kamera sa potom vkladá do potrubia cez vstupný otvor alebo iný prístupový bod a pohybuje sa po vnútri potrubia pomocou ovládača. Kamera zaznamenáva obraz potrubia a prenáša ho na monitor, kde ho môže operátor pozorovať a analyzovať.

Počas procesu video monitoringu potrubia sa môžu sledovať rôzne faktory, ako sú napríklad deformácie, trhliny, korózia, upchatia a iné problémy, ktoré môžu ovplyvniť kvalitu a bezpečnosť potrubnej siete. Operátori môžu tiež použiť softvérové nástroje na analýzu obrazu a zistiť viac informácií o stave potrubia.

Výsledky video monitoringu potrubia sa používajú na rozhodovanie o potrebe údržby, opravy alebo výmeny potrubia a môžu pomôcť predchádzať potenciálnym poruchám a nehodám. Monitorovanie potrubia sa používa v priemysle, vodárenstve, kanalizáciách, plynovodoch, ropovodoch a iných odvetviach, kde je dôležitá bezpečnosť a spoľahlivosť potrubnej siete.